Излъчване на живо

Излъчване на живо по интернет на събития, Излъчване на видео стени